Inter Global

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Jako wiodący polski producent produktów chemicznych (dla domu; dla motoryzacji; a także środków do dezynfekcji zarejestrowanych w Urzędzie Rejestracji Produktów leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych), zdajemy sobie sprawę że zrównoważony rozwój jest jedyną słuszną i skuteczną strategię biznesową. Także z racji odpowiedzialności za jakość życia kolejnych pokoleń, do której jako firma się poczuwamy. Strategia zrównoważonego rozwoju pozwala zagwarantować firmie sukces ekonomiczny i przewagę konkurencyjną. Zrównoważony rozwój postrzegamy w długiej perspektywie i traktujemy jako naturalny element przedsiębiorczości, obecny we wszystkich działaniach firmy i na każdym etapie cyklu życia naszych produktów.